Učitavanje...

Preporučene naknade

Grupa

Vrsta poslaJed.mere

Neto naknada u dinarima

1

Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna stručna sprema

– lepljenje deklaracija,

– raznošenje pošte,

– poslovi portira,

– redara,

– spremačica i sl.

sat

220

2

Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor

– rad na kompjuterima,

– knjiženje,

– blagajna,

– vozači,

– konobari, šankeri,

– poslovi u kuhinji i servisima za pranje.

sat

240

3

Teži fizički poslovi

– prenos arhive,

– raščišćavanje dvoriša i hala,

– utovar i istovar i sl.

sat

300

4

Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema

– posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor i sl.

sat

320

5

Poslovi za koje je potrebna visoka školska sprema

– potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost

– poslovi na gradilištu i drugi teški fizički poslovi.

sat

360

6

Poslovi koji traju jedan ili dva dana

dan

2500

7

Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 5 časova dnevno

dan

1600

8

Dežurstvo na sajmu

promocije,

– događaji i sl.

dan

3600

9

Dnevnica u građevinarstvu

(do 3 dana)

dan

3000

10

Dnevnica u građevinarstvu

(duže od 3 dana)

dan

2700

11

Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana

mesec

Plata radnika za to ili slično radno mesto

Obračun sa neto na bruto možete pogledati ovde.