fbpx
Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi”

Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi”

Tražiš posao? Potrebni su Vam novi radnici za sutra? - Na pravom ste mestu! Klik za više informacija

Jednostavna procedura prijave radnika

Jednostavna procedura prijave radnika

Prijavite radnike po najjednostavnijoj proceduri, sve u skladu sa zakonima Republike Srbije Klik za više informacija

 

POSTANI NAŠ ČLAN

Postani naš član - Studentsko omladinska zadruga BOX Poslovi

Želiš da se učlaniš i nađeš posao?

Član Studentsko omladinske zadruge „BOX Poslovi” možeš postati ukoliko imaš:

  • Između 15 i 30 godina starosti
  • Status učenika, studenta ili nezaposlenog lica

Ako ispunjavaš ove uslove, potrebno je još samo da popuniš zahtev za sticanje statusa zadrugara (online formular):


Isti ovaj formular možeš popuniti i OVDE.
Nakon toga, ostaje još da uplatiš godišnju članarinu u iznosu od 500 dinara koja važi do 31.12. tekuće godine.

Podaci za uplatu članarine:

Svrha uplate: Uplata članarine

Primalac: SOZ “BOX Poslovi”
Iznos: 500,00
Tekući račun: 160-414752-39

Uplatnicu kao dokaz o uplati NIJE potrebno da nam doneseš na uvid, jer je svaka uplata povezana sa podnetom prijavom (učlanjenjem) i automatski će biti proknjižena.

Član Studentsko omladinske zadruge „BOX Poslovi” ima pravo da obavlja privremeno povremene poslove za potrebe poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa. Za izvršeni rad ostvaruješ ugovorenu naknadu koju ti isplaćujemo nakon uplate poslodavca.

Članstvo u zadruzi traje do kraja kalendarske godine. Na početku svake kalendarske godine potrebno je ponovo popuniti zahtev za sticanje statusa zadrugara (obnova članstva).

SOZ BOX Poslovi

Član zadruge (zadrugar) ima pravo:

1. da obavlja poslove kod poslodavca pod jednakim uslovima, u skladu sa mogućnostima i kriterijumima za rad

2. da ostvari naknadu za rad prema ugovoru sa poslodavcem

3. na isplatu ostvarene zarade u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana od dana uplate sredstava od strane poslodavca

4. da bira i bude biran u organe zadruge

5. da podnosi predloge, predstavnike, žalbe, inicijative u vezi poboljšanja organizacije i uslova rada

6. na sredstva i mere zaštite na radu koje obezbeđuje poslodavac

7. na osiguranje u slučaju povrede na radu

8. da bude informisan o radu zadruge i

9. druga prava utvrđena Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i drugim opštim aktima Zadruge

 

Član zadruge (zadrugar) ima obavezu:

1. da se pridržava odredbi Opštih i zadružnih pravila

2. da čuva ugled Zadruge i zadrugarstva

3. da neguje princip solidarnosti i druge zadružne principe

4. da se pridržava radne i tehnološke discipline kod poslodavca

5. da iz bruto zarade obezbedi sredstva zakonske obaveze i članarinu (članski doprinos) za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe

6. druge obaveze utvrđene Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i drugim opštim aktima Zadruge

 

Ukoliko imaš bilo kakvih nedoumica, slobodno nas kontaktiraj.