O NAMA

Poslujemo na teritoriji cele Srbije sa preko 300 pravnih lica, već duže od 2 godine. Među našim klijentima nalaze se poznate međunarodne koorporacije, banke, ugostiteljski objekti (hoteli, restorani, kafići…), butici, kao i udruženja građana, sportski klubovi i ostali.

U našem odnosu sa klijentom ne pravimo razliku da li se radi o malom pravnom licu sa jednim zaposlenim radnikom ili koorporacijom sa više stotina radnika – poslovnost i dostupnost klijentu 24/7 su nam na prvom mestu.

Koncept poslovanja je takav da ne morate doći po ugovore u prostorije zadruge, već Vam ih možemo dostaviti lično (u Beogradu i Nišu), mejlom ili poštom na adresu koju naznačite. Datum isteka i obnova ugovora (na 30 dana) su naša briga, jer Vas podsećamo par dana ranije pre isteka, kako ne bi došli u situaciju da imate neprijavljene radnike.

Ukoliko želite da prijavite radnika preko naše zadruge, budite slobodni da nas kontaktirate, ili ukoliko imate neke nedoumice oko poslovanja studentsko omladinske zadruge, možda se odgovor na to pitanje krije baš ovde.

Delatnost Studentsko omladinske zadruge „BOX Poslovi” jeste da obezbeđuje zadrugarima da na organizovan način, za potrebe poslodavca, obavljaju povremene, privremene i slične poslove za koje se ne zasniva radni odnos, radi sticanja sredstava za školovanje i zadovoljavanje osnovnih socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba.

Organizovanim radom preko Studentsko omladinske zadruge „BOX Poslovi”, zadrugari obezbeđuju zaradu i sigurnost isplate, odgovarajuće uslove za rad i zaštitu na radu, viši zajednički standard, zadružnu solidarnost, sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje.

Zadrugari mogu obavljati sve vrste fizičkih, pomoćnih, stručnih, intelektualnih i drugih poslova ukoliko imaju karakter povremeno privremenih poslova, sezonskih poslova i poslova zamene odsutnog radnika, ako trajanje tih poslova kod jednog poslodavca nije duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.