Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi”

Tražiš posao? Potrebni su Vam novi radnici za sutra? - Tu smo zbog vas 24/7

Jednostavna procedura prijave radnika

Prijavite nove radnike po najjednostavnijoj proceduri, sve u skladu sa zakonima Republika Srbije

Prijavi se za posao već sada, potpuno besplatno

Mogućnost plaćanja članarine nakon dobijanja posla

 

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

1. Ko može obavljati poslove preko studentsko omladinske zadruge?

  • BOX Poslovi: Preko studentsko omladinske zadruge mogu obavljati poslove učenici, studenti i nezaposlena lica uzrasta 15 do 30 godina.

2. Koliko dugo se mogu obavljati poslovi preko studentsko omladinske zadruge?

  • BOX Poslovi: Kod istog poslodavca na jednoj poziciji možete raditi najduže 120 radnih dana u toku godine. Međutim, ukoliko promenite poslodavca ili poziciju kod istog poslodavca, takođe imate pravo da obavljate 120 radnih dana po novom ugovoru.  

3. Koju vrstu ugovora sklapa poslodavac sa zadrugom?

  • BOX Poslovi: Svaki poslodavac sklapa tri vrste ugovora sa zadrugom: 1. Opšti ugovor, 2. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, 3. Ugovor-uput

4. Na koliko se obnavlja ugovor sa zadrugom?

  • BOX Poslovi: Ugovor-uput se obnavlja na najduže 30 dana od sklapanja ugovora, kada se vrši i obračun (ispostavljanje fakture od strane zadruge)

5. Da li mogu da radim preko studentsko omladinske zadruge i primam porodičnu penziju ili stipendiju na fakultetu?

  • BOX Poslovi: Da, jer se radom preko studentsko omladinske zadruge ne zasniva radni odnos i to ne utiče na porodičnu penziju ili stipendiju.

6. Da li mi se priznaje radni staž ukoliko radim preko studentsko omladinske zadruge?

  • BOX Poslovi: Radni staž se priznaje svim licima starijim od 26 godina, ili licima mlađim od 26 godina koja nisu na školovanju.